اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

مشغل نوافذ السیارات E700

مشغل نوافذ السیارات E700 من خلال توفیر محرک قوی ، تمکنت GEZE من توفیر طاقه عالیه نسبیا لمنتجها أثناء تصمیم مشغل صغیر الحجم. وقد وفرت الجوده […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

مشغل نوافذ أوتوماتیکی RJ51TS

مشغل نوافذ أوتوماتیکی RJ51TS مع توفیر محرک بدون فرشاه وسلسله قویه ، توفر رویال للمستخدمین القدره على أتمته النوافذ. یعتبر اتصال المشغل بنظام BMS أحد فوائد […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

مشغل نوافذ السیارات RJ50S

مشغل نوافذ السیارات RJ50S مع توفیر محرک بدون فرشاه وسلسله قویه ، توفر رویال للمستخدمین القدره على أتمته النوافذ. یعتبر اتصال المشغل بنظام BMS أحد فوائد […]