اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

المشغل SW200

تستخدم شرکه رویال الصین علبه تروس ذات جوده لتوفیر مشغل تأرجح فعال بأسعار معقوله. وتجدر الإشاره إلى أن مشغلی تأرجح یوفرون قدرات مختلفه للمصممین والمطورین بالنسبه […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

المشغل DMP01

تعمل شرکه Black & Decker USA على توفیر مشغل ناقل حرکه مع صندوق تروس عالی الجوده. إن استخدام محرک Dunker وعیون Optex والتکنولوجیا العالیه وفقًا للمعاییر […]