اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

مشغل نوافذ السیارات RJ50S

مشغل نوافذ السیارات RJ50S مع توفیر محرک بدون فرشاه وسلسله قویه ، توفر رویال للمستخدمین القدره على أتمته النوافذ. یعتبر اتصال المشغل بنظام BMS أحد فوائد […]